Đề tài: Ngôi nhà gia đình bé

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ Ở Lớp: 3- 4 tuổi Lĩnh vực phát triển nhận thức Khám phá xã hội Đề tài:...

Dạy phát âm các cụm từ: Nhà xây, Nhà gỗ

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ Ở Lớp: 3- 4 tuổi Dạy phát âm các cụm từ: Nhà xây, Nhà gỗ ...

Đề tài Bò thấp chui qua cổng

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: NGÔI NHÀ GIA ĐÌNH BÉ Ở Lớp: 3- 4 tuổi Lĩnh vực giáo dục  phát triển Phát triển thể chất Đề tài:...

Tạo hình TÔ MÀU TRANH VỀ GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Hoạt động tạo hình TÔ MÀU TRANH VỀ GIA ĐÌNH Nội dung tích...

Hát và vận động: CẢ NHÀ THƯƠNG NHAU

Mục đích – yêu cầu: Kiến thức: - Phát triển kỹ năng ghi nhớ, chú ý, tư duy và năng khiếu âm nhạc...

Dạy phát âm các cụm từ: Gia đình

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Dạy phát âm các cụm từ: Gia đình Mục đích yêu...

Thơ THĂM NHÀ BÀ

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Lĩnh vực giáo dục  phát triển ngôn ngữ Hoạt động làm quen với...

Dạy phát âm các cụm từ: Anh, chị, em

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Dạy phát âm các cụm từ: Anh, chị, em Mục đích yêu cầu: -...

Đề tài : Đếm đến 3

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức. Môn : LQVT Đề tài Đếm...

Dạy trẻ phát âm các từ : ông, bà, con cháu

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Hoạt động tăng cường tiếng việt Dạy trẻ phát âm các từ :...

Đề tài Những con côn trùng

Kế Hoạch Hoạt Động Chủ Đề: Thế Giới Động Vật Chủ Đề Nhánh: Một Số Côn Trùng Môn: Khám phá khoa học Đề tài Những con côn trùng Mục đích...

Kế Hoạch Hoạt Động Chủ Đề Nhánh Một Số Côn Trùng

Kế Hoạch Hoạt Động Chủ Đề: Thế Giới Động Vật Chủ Đề Nhánh: Một Số Côn Trùng   Tên hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu   Đón trẻ -Trao đổi...

Bài viết được xem nhiều nhất

Giáo án Lớp Lớn

Giáo án lớp nhỡ

Dạy phát âm các cụm từ: Gia đình

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Dạy phát âm các cụm từ: Gia đình Mục đích yêu...

Thơ THĂM NHÀ BÀ

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH Chủ đề nhánh: Gia đình bé Lớp: 3- 4 tuổi Lĩnh vực giáo dục  phát triển ngôn ngữ Hoạt động làm quen với...